Vad gör myndigheter för att anställa personer med funktionsnedsättning


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 62

Artikelnummer: A 2011:4

Sammanfattning

Kartläggning och analys av vad myndigheter har gjort för att anställa personer med funktionsnedsättning. Den innehåller också ett flertal goda exempel.

Senast granskad: 2014-03-30