Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2011

Antal sidor: 94

Artikelnummer: 11309-pdf

URN: NBN:se:hi-2011-11309-pdf

Sammanfattning

Översiktlig information för personer med funktionsnedsättning om vart man vänder sig för att få hjälpmedel och hur hjälpmedelsförsörjningen i Sverige fungerar.

Senast granskad: 2013-10-03