Vem hjälper vem?


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2009

Antal sidor: 40

Artikelnummer: 09343

ISBN 978-91-85435-70-8

Sammanfattning

Studie av informell hjälp och hjälpmedelsanvändning bland personer över 80 år utförd i två stadsdelar i Göteborg. Teknik för äldre.

Senast granskad: 2013-10-03