Visningsmiljöer


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2010

Antal sidor: 28

Artikelnummer: 10358

ISBN 978-91-85435-98-92

Sammanfattning

Rapport om hur elva visningsmiljöer har byggts upp för att sprida kunskap om hjälpmedel och bra produkter, samt vad resultatet blev.

Senast granskad: 2016-02-01