Tillgänglighet

En kvinna sitter på ett café med läsplatta och pratar i mobiltelefon.

Bristande tillgänglighet är ett hinder. Många hinder är enkla att åtgärda, men enklast av allt är att göra rätt från början.

Inventera fastigheten

Tips på hur man kan inventera och förbättra tillgängligheten i sin fastighet.

Tillgänglighetskonsulter

Tips på konsulter som är specialiserade på tillgänglighet.

Senast granskad: 2016-08-04