Åtta tillgänglighetsområden

Åtta områden som är viktiga att arbeta med för att förbättra tillgängligheten i kommunen eller landstinget.

Tänk på att hela tiden inkludera tillgänglighetsarbetet i det ordinarie arbetet. Är det ett separat projekt är risken stor att frågan glöms bort och resultatet blir dåligt. Därför är det viktigt att alla anställda tar hänsyn till människors olika förutsättningar i sitt arbete, det vill säga att ni har ett funktionshinderperspektiv.

De åtta tillgänglighetsområdena

  • policy för tillgänglighetsarbetet
  • ansvarfördelning
  • samverkan med handikapporganisationerna och övriga medborgare
  • rutiner för upphandling/inköp för att handla tillgängliga varor, produkter och tjänster
  • tillgänglig fysisk miljö
  • tillgänglig information och kommunikation
  • kommunen/landstinget som arbetsgivare
  • budget för tillgänglighetsförbättringar.

Senast granskad: 2015-06-01