Inventera tillgänglighet i fastigheter

Vid inventeringen tar man reda på hur tillgänglig fastigheten är samt om tillgängligheten kan förbättras och vad som kan förbättras.

Genom att inventera bostäder och miljöer skaffar sig kommuner och fastighetsägare bilder av hur tillgängligheten ser ut i kommunen såväl som i enskilda fastigheter. Utifrån resultaten utarbetas strategier för fortsatt planering och genomförande. Många kommuner utvecklar arbetsformer för samverkan inom kommunen och med andra aktörer. Ofta med tydlig strävan att få med exempelvis de äldre och deras organisationer i planeringen.

Vid en inventering undersöks:

  • nivåskillnader i form av trappor, steg eller lutningar
  • tunga dörrar
  • om hiss finns eller är möjlig att installera
  • tillgängligheten för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Det finns flera färdiga inventeringsverktyg för olika syften och målgrupper.

Senast granskad: 2015-08-24