Tillgänglig dagligvaruhandel för personer med demens

Tecknad bild på handlare utanför en närbutik. Handlaren säger: Alla ska kunna handla i min butik.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett material för dagligvaruhandeln om hur de kan underlätta för kunder som har en demenssjukdom.

Många med demenssjukdom, och andra kognitiva nedsättningar, tycker att det är stressigt att handla livsmedel. Snabbköpet upplevs som en förvirrad plats med alltför många intryck och med krav att agera snabbt och självklart vid kassan.

Myndigheten för delaktighet har därför tagit fram kunskapsmaterialet Det ska vara lätt att handla med tips om hur dagligvaruhandeln kan underlätta för personer med demens och andra kognitiva nedsättningar. Kunskapsstödet består av en kortare film och kompletterande informationsmaterial som går att ladda ned.

Det finns också en folder om demens När glömska är en sjukdom samt en bordsryttare med information om kunskapsstödet. Dessa går att beställa. Foldern kan laddas ner.

Det går också att ladda ned en undersökning med svar från 302 anställda inom dagligvaruhandeln. Undersökningen har tagit reda på vilken kunskap anställda har om hur de kan underlätta för personer med demens.

Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att öka kunskaperna om hur det är att leva med demenssjukdom. Projektet om demens och tillgänglighet i dagligvaruhandeln görs i samarbete med Demensförbundet, Anhörigas Riksförbund, Alzheimer Sverige och Svenskt Demenscentrum.

Senast granskad: 2017-04-26