Tillgängliga lokaler

Tillgängliga lokaler utestänger ingen. Offentliga verksamheters lokaler ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsförmåga.

Alla människor ska kunna besöka en offentlig verksamhet eller arbeta där. Lokalerna ska fungera som arbetsplatser och det ska vara möjligt för alla att besöka en myndighet, kommun eller annan organisation och delta i verksamheten.

Byggnader, utformning av rum, inredning och utrustning måste vara tillgängliga och användbara.

Krav på offentliga verksamheter

Kraven på offentliga verksamheters lokaler är högre än bygglagstiftningens minikrav. Det innebär bland annat att befintliga lokaler som inte är tillgängliga ska åtgärdas. Offentliga verksamheter ska sträva efter att hålla kravnivån som anges i Myndigheten för delaktighets riktlinjer för tillgänglighet.

Huvudprincipen är att lokaler där verksamheten bedrivs ska vara tillgängliga. Om det inte går bör man överväga att flytta när hyresavtalet går ut. Genom att konsekvent tillämpa ”passa-på-principen” går det ofta att minska kostnaderna för tillgänglighetssanpassningen.

Exempel på tillgänglighet i lokaler

Det ska inte finnas nivåskillnader som utestänger dem som använder rullstol. Det ska gå att ta sig till och in genom entrén. Skyltar ska vara välplacerade med tydlig text så att dem med nedsatt syn kan hitta rätt i byggnaden. Växter som kan skapa problem för dem med allergi, ska inte finnas. Det ska gå att uppfatta utrymningslarm och information i samband med utrymning. Alla anställda ska kunna använda arbetsplatsens datorer, telefoner och övrig kontorsutrustning.

Tekniska anordningar ska kontrolleras och kan behöva genomgå regelbunden service. Tillgänglighetskraven ska tillgodoses när kompletteringar görs med ny inredning och utrustning.

Anvisningar och rutiner

Ta fram anvisningar och rutiner för arbetet med tillgänglighet. Exempel på områden är: hur lokalerna ska städas, var rökning kan tillåtas, drift och skötsel av teknisk utrustning och för hur klagomål ska tas om hand.

Senast granskad: 2015-12-16