Tillgängliga vallokaler

Alla kommuner ska eftersträva att hitta vallokaler som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tänk på att söka efter lokaler som är tillgängliga på lämpliga platser inom valdistrikten. Om det saknas lämpliga lokaler i något valdistrikt bör befintliga lokaler inventeras och åtgärdas så att de blir tillgängliga.

Ge arbetet hög status och se till att arbetssättet kommer med i valnämndens verksamhetsplan och budget. Det vilar ett stort ansvar på valnämnderna i kommunerna. De ansvarar för vallokaler och röstningslokaler för dem som ska förtidsrösta.

Undersökning av vallokaler

Myndigheten för delaktighet genomförde, i samband med EU-parlamentsvalet i maj 2014, en inventering av tillgängligheten i vallokaler. Resultatet visade att det fanns tillgänglighetsbrister i nästan alla inventerade lokaler, men de flesta lokalerna hade inte så många brister. Andelen lokaler med brister varierade beroende på vilken aspekt som undersöktes. Undersökningen ingick som en del i ett regeringsuppdrag som slutredovisades 17 december 2014.

Senast granskad: 2015-12-16