Uppföljning

Uppföljning av de funktionshinderspolitiska målen. Hur kommuner och myndigheter arbetar och hur personer med funktionsnedsättning upplever vardagen.

Uppföljning av de funktionshinderspolitiska målen. Hur kommuner och myndigheter arbetar och hur personer med funktionsnedsättning upplever vardagen.

Senast granskad: 2016-08-19