Öppna jämförelser i staten

Se och jämför statliga myndigheters systematiska tillgänglighetsarbete. Uppgifterna kommer från Myndighetsenkäten som Myndigheten för delaktighet genomförde till och med år 2016.

Senast granskad: 2017-05-12