Öppna jämförelser i staten

Se och jämför statliga myndigheters systematiska tillgänglighetsarbete. Uppgifterna kommer från årliga Myndighetsenkäten.

Senast granskad: 2016-06-09