Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser var en del av Myndigheten för delaktighets uppföljning av de statliga myndigheternas systematiska arbete med tillgänglighet. MFD utvecklar nu den samlade uppföljningen i samband med att strategiperioden 2011-2016 har avslutats.

Med hjälp av webbverktyget Öppna jämförelser går det att se vilka kriterier för tillgänglighet som myndigheterna uppfyller inom områdena:

  • Grundläggande tillgänglighet (13 kriterier)
  • Tillgänglig kommunikation och information (14 kriterier)
  • Tillgängliga lokaler med avseende på myndighetens huvudkontor (17 kriterier)

Myndigheter som inte har svarat på enkäten är markerade med streck i tabellen.

Uppgifterna i Öppna jämförelser kommer från den tidigare Myndighetsenkäten som gick till alla statliga myndigheter med fler än tio anställda.

Mer information om indelning av myndigheter och poängbedömning ges under menylänkarna: Indelning av myndigheter och Poängbedömning.

Senast granskad: 2017-05-12