Om Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är en del av Myndigheten för delaktighets uppföljning av de statliga myndigheternas systematiska tillgänglighetsarbete.

Med hjälp av webbverktyget Öppna jämförelser går det att se vilka tillgänglighetskriterier myndigheterna uppfyller inom områdena:

  • Grundläggande tillgänglighet (13 kriterier)
  • Tillgänglig kommunikation och information (14 kriterier)
  • Tillgängliga lokaler med avseende på myndighetens huvudkontor (17 kriterier)

Myndigheter som inte har svarat på enkäten är markerade med streck i tabellen.

Uppgifterna i Öppna jämförelser kommer från den årliga Myndighetsenkäten.

Mer information om indelning av myndigheter och poängbedömning ges under menylänkarna till höger: Indelning av myndigheter och Poängbedömning.

Senast granskad: 2016-04-01