Resultat för Allmänna reklamationsnämnden 2016


Antal anställda: 11-50

Kundintensiva: Kundintensiva information

Kategori: Övriga rättsmyndigheter

Departement: Finansdepartementet

Antal byggnader: 1

Grundläggande kriterier

Fråga 2016 2015 2014
Har handlingsplan - Ja (1) Ja (1)
Utsett samordnare - - Ja (1)
Inventerat stor del av lokaler Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat skriftlig information - Ja (1) Ja (1)
Inventerat kommunikationen - - Ja (1)
Inventerat webbplatsen Ja (1) - Ja (1)
Åtgärdat publika utrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat personalutrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingår i brandskyddsarbetet Ja (1) Ja (1) -
Utbildat personalansvariga - - -
Rutiner för alternativa format - - -
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer - - -
Anpassat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 6 7 9

Kommunikation och information

Fråga 2016 2015 2014
Kommunicera via Taltjänst Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via TeleTal - - Ja (1)
Kommunicera via förmedlingstjänst för Texttelefoni Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via förmedlingstjänst för Bildtelefoni - - -
Information på lättläst svenska Ja (1) - -
Information inspelat på teckenspråk Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information på Word- eller tillgänglig pdf Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har tydlig struktur Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har information på lättläst svenska Ja (1) - -
Webbplatsen innehåller teckentolkad information Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har alt-texter som beskriver bilder - Ja (1) Ja (1)
Information på Daisyformat Ja (1) - -
Webbplatsen har tydlig och överskådlig formgivning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 11 9 10

Lokaler (avser endast myndighetens huvudkontor)

Fråga 2016 2015 2014
Reserverad parkeringsplats inom 25 m från entré - - -
Framkomlig gångväg till entré för person som använder rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Entré i marknivå eller ramp/hiss Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Automatisk dörröppnare i entré - - -
Ingen tröskel eller högst 15 mm och avfasad tröskel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Toalett med plats för eldriven rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Markering på stora glasytor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Taktil markering på hissknappar Ja (1) - Ja (1)
Röst i hiss som informerar om våning - - -
Kontrastmarkerade trappor Ja (1) - Ja (1)
Kontrasterande dörrar - - -
Skyltar lätta att hitta och läsa Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Hörselteknisk utrustning finns i minst en lokal - - -
Pälsdjursförbud Ja (1) - Ja (1)
Inga allergiframkallande växter Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inget starkt doftande rengöringsmedel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Undvika parfym Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 12 9 12

Senast granskad: 2016-02-29