Resultat för Boverket 2016


Antal anställda: 51-300

Kundintensiva: Kundintensiva information

Kategori: Strategiska myndigheter

Departement: Näringsdepartementet

Antal byggnader: 2

Grundläggande kriterier

Fråga 2016 2015 2014
Har handlingsplan Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Utsett samordnare Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat stor del av lokaler Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat skriftlig information Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat kommunikationen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat publika utrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat personalutrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingår i brandskyddsarbetet Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Utbildat personalansvariga - - -
Rutiner för alternativa format Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Anpassat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 12 12 12

Kommunikation och information

Fråga 2016 2015 2014
Kommunicera via Taltjänst Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via TeleTal Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via förmedlingstjänst för Texttelefoni Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via förmedlingstjänst för Bildtelefoni - - -
Information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information inspelat på teckenspråk - - -
Information på Word- eller tillgänglig pdf Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har tydlig struktur Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen innehåller teckentolkad information - - Ja (1)
Webbplatsen har alt-texter som beskriver bilder Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information på Daisyformat - - -
Webbplatsen har tydlig och överskådlig formgivning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 10 10 11

Lokaler (avser endast myndighetens huvudkontor)

Fråga 2016 2015 2014
Reserverad parkeringsplats inom 25 m från entré Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Framkomlig gångväg till entré för person som använder rullstol - - -
Entré i marknivå eller ramp/hiss Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Automatisk dörröppnare i entré Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingen tröskel eller högst 15 mm och avfasad tröskel - - -
Toalett med plats för eldriven rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Markering på stora glasytor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Taktil markering på hissknappar - - -
Röst i hiss som informerar om våning - - -
Kontrastmarkerade trappor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kontrasterande dörrar - - -
Skyltar lätta att hitta och läsa - - -
Hörselteknisk utrustning finns i minst en lokal Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Pälsdjursförbud Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inga allergiframkallande växter Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inget starkt doftande rengöringsmedel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Undvika parfym Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 11 11 11

Senast granskad: 2016-02-29