Resultat för Brottsförebyggande rådet 2016


Antal anställda: 51-300

Kundintensiva: Kundintensiva information

Kategori: Övriga

Departement: Justitiedepartementet

Antal byggnader: 1

Grundläggande kriterier

Fråga 2016 2015 2014
Har handlingsplan Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Utsett samordnare Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat stor del av lokaler Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat skriftlig information Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat kommunikationen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat publika utrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat personalutrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingår i brandskyddsarbetet - - -
Utbildat personalansvariga - - -
Rutiner för alternativa format Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer - Ja (1) Ja (1)
Anpassat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 10 11 11

Kommunikation och information

Fråga 2016 2015 2014
Kommunicera via Taltjänst - - -
Kommunicera via TeleTal - - -
Kommunicera via förmedlingstjänst för Texttelefoni - - -
Kommunicera via förmedlingstjänst för Bildtelefoni - - -
Information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information inspelat på teckenspråk Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information på Word- eller tillgänglig pdf - - -
Webbplatsen har tydlig struktur Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen innehåller teckentolkad information Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har alt-texter som beskriver bilder Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information på Daisyformat - - -
Webbplatsen har tydlig och överskådlig formgivning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 8 8 8

Lokaler (avser endast myndighetens huvudkontor)

Fråga 2016 2015 2014
Reserverad parkeringsplats inom 25 m från entré Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Framkomlig gångväg till entré för person som använder rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Entré i marknivå eller ramp/hiss - Ja (1) -
Automatisk dörröppnare i entré Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingen tröskel eller högst 15 mm och avfasad tröskel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Toalett med plats för eldriven rullstol Ja (1) Ja (1) -
Markering på stora glasytor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Taktil markering på hissknappar - - -
Röst i hiss som informerar om våning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kontrastmarkerade trappor Ja (1) Ja (1) -
Kontrasterande dörrar Ja (1) Ja (1) -
Skyltar lätta att hitta och läsa Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Hörselteknisk utrustning finns i minst en lokal Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Pälsdjursförbud - - -
Inga allergiframkallande växter - Ja (1) Ja (1)
Inget starkt doftande rengöringsmedel - Ja (1) Ja (1)
Undvika parfym - - -
Summa poäng 11 14 10

Senast granskad: 2016-02-29