Resultat för Datainspektionen 2016


Antal anställda: 11-50

Kundintensiva: Övriga

Kategori: Övriga

Departement: Justitiedepartementet

Antal byggnader: 1

Grundläggande kriterier

Fråga 2016 2015 2014
Har handlingsplan Ja (1) - -
Utsett samordnare - - -
Inventerat stor del av lokaler Ja (1) - -
Inventerat skriftlig information Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat kommunikationen Ja (1) - -
Inventerat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat publika utrymmen Ja (1) - -
Åtgärdat personalutrymmen Ja (1) - -
Ingår i brandskyddsarbetet Ja (1) - Ja (1)
Utbildat personalansvariga Ja (1) - -
Rutiner för alternativa format - - -
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer - Ja (1) Ja (1)
Anpassat webbplatsen - Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 9 4 5

Kommunikation och information

Fråga 2016 2015 2014
Kommunicera via Taltjänst - - -
Kommunicera via TeleTal - - -
Kommunicera via förmedlingstjänst för Texttelefoni - - -
Kommunicera via förmedlingstjänst för Bildtelefoni - - -
Information på lättläst svenska - Ja (1) Ja (1)
Information inspelat på teckenspråk - - -
Information på Word- eller tillgänglig pdf Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har tydlig struktur - Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har information på lättläst svenska - Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen innehåller teckentolkad information - - -
Webbplatsen har alt-texter som beskriver bilder - Ja (1) Ja (1)
Information på Daisyformat - - -
Webbplatsen har tydlig och överskådlig formgivning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 3 7 7

Lokaler (avser endast myndighetens huvudkontor)

Fråga 2016 2015 2014
Reserverad parkeringsplats inom 25 m från entré - - -
Framkomlig gångväg till entré för person som använder rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Entré i marknivå eller ramp/hiss Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Automatisk dörröppnare i entré Ja (1) Ja (1) -
Ingen tröskel eller högst 15 mm och avfasad tröskel Ja (1) - -
Toalett med plats för eldriven rullstol - - -
Markering på stora glasytor - Ja (1) Ja (1)
Taktil markering på hissknappar - - Ja (1)
Röst i hiss som informerar om våning - - -
Kontrastmarkerade trappor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kontrasterande dörrar - Ja (1) Ja (1)
Skyltar lätta att hitta och läsa Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Hörselteknisk utrustning finns i minst en lokal - - -
Pälsdjursförbud Ja (1) - -
Inga allergiframkallande växter Ja (1) - -
Inget starkt doftande rengöringsmedel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Undvika parfym Ja (1) - -
Summa poäng 10 8 8

Senast granskad: 2016-02-29