Resultat för Bolagsverket 2016


Antal anställda: 301-

Kundintensiva: Övriga

Kategori: Övriga

Departement: Näringsdepartementet

Antal byggnader: 1

Grundläggande kriterier

Fråga 2016 2015 2014
Har handlingsplan - - -
Utsett samordnare Ja (1) Ja (1) -
Inventerat stor del av lokaler Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inventerat skriftlig information - - -
Inventerat kommunikationen - - -
Inventerat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat publika utrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Åtgärdat personalutrymmen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingår i brandskyddsarbetet Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Utbildat personalansvariga - - -
Rutiner för alternativa format - - -
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer - - -
Anpassat webbplatsen Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 7 7 6

Kommunikation och information

Fråga 2016 2015 2014
Kommunicera via Taltjänst Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via TeleTal Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via förmedlingstjänst för Texttelefoni Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kommunicera via förmedlingstjänst för Bildtelefoni Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information inspelat på teckenspråk - - -
Information på Word- eller tillgänglig pdf - - -
Webbplatsen har tydlig struktur Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen har information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsen innehåller teckentolkad information - - -
Webbplatsen har alt-texter som beskriver bilder Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Information på Daisyformat - - -
Webbplatsen har tydlig och överskådlig formgivning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 10 10 10

Lokaler (avser endast myndighetens huvudkontor)

Fråga 2016 2015 2014
Reserverad parkeringsplats inom 25 m från entré Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Framkomlig gångväg till entré för person som använder rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Entré i marknivå eller ramp/hiss Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Automatisk dörröppnare i entré Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Ingen tröskel eller högst 15 mm och avfasad tröskel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Toalett med plats för eldriven rullstol Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Markering på stora glasytor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Taktil markering på hissknappar Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Röst i hiss som informerar om våning Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kontrastmarkerade trappor Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Kontrasterande dörrar - - -
Skyltar lätta att hitta och läsa Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Hörselteknisk utrustning finns i minst en lokal Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Pälsdjursförbud Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inga allergiframkallande växter Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Inget starkt doftande rengöringsmedel Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Undvika parfym Ja (1) Ja (1) Ja (1)
Summa poäng 16 16 16

Senast granskad: 2016-02-29