Resultat för eHälsomyndigheten 2016


Antal anställda: 51-300

Kundintensiva: Övriga

Kategori: Övriga

Departement: Socialdepartementet

Grundläggande kriterier

Fråga 2016 2015 2014
Har handlingsplan - - -
Utsett samordnare Ja (1) - -
Inventerat stor del av lokaler - - -
Inventerat skriftlig information - - -
Inventerat kommunikationen - - -
Inventerat webbplatsen Ja (1) Ja (1) -
Åtgärdat publika utrymmen - Ja (1) -
Åtgärdat personalutrymmen - Ja (1) -
Ingår i brandskyddsarbetet Ja (1) - -
Utbildat personalansvariga - - -
Rutiner för alternativa format - - -
Alternativa format går att beställa, anges i publikationer - - -
Anpassat webbplatsen Ja (1) Ja (1) -
Summa poäng 4 4 -

Kommunikation och information

Fråga 2016 2015 2014
Kommunicera via Taltjänst - - -
Kommunicera via TeleTal - - -
Kommunicera via förmedlingstjänst för Texttelefoni - - -
Kommunicera via förmedlingstjänst för Bildtelefoni - - -
Information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) -
Information inspelat på teckenspråk Ja (1) - -
Information på Word- eller tillgänglig pdf Ja (1) - -
Webbplatsen har tydlig struktur Ja (1) Ja (1) -
Webbplatsen har information på lättläst svenska Ja (1) Ja (1) -
Webbplatsen innehåller teckentolkad information Ja (1) - -
Webbplatsen har alt-texter som beskriver bilder Ja (1) Ja (1) -
Information på Daisyformat - - -
Webbplatsen har tydlig och överskådlig formgivning Ja (1) Ja (1) -
Webbplatsens språk är enkelt, tydligt och begripligt Ja (1) Ja (1) -
Summa poäng 9 6 -

Lokaler (avser endast myndighetens huvudkontor)

Fråga 2016 2015 2014
Reserverad parkeringsplats inom 25 m från entré - - -
Framkomlig gångväg till entré för person som använder rullstol Ja (1) Ja (1) -
Entré i marknivå eller ramp/hiss Ja (1) Ja (1) -
Automatisk dörröppnare i entré Ja (1) - -
Ingen tröskel eller högst 15 mm och avfasad tröskel Ja (1) - -
Toalett med plats för eldriven rullstol Ja (1) Ja (1) -
Markering på stora glasytor Ja (1) Ja (1) -
Taktil markering på hissknappar Ja (1) - -
Röst i hiss som informerar om våning Ja (1) Ja (1) -
Kontrastmarkerade trappor - - -
Kontrasterande dörrar - - -
Skyltar lätta att hitta och läsa Ja (1) Ja (1) -
Hörselteknisk utrustning finns i minst en lokal - - -
Pälsdjursförbud - - -
Inga allergiframkallande växter - Ja (1) -
Inget starkt doftande rengöringsmedel Ja (1) Ja (1) -
Undvika parfym - Ja (1) -
Summa poäng 10 9 -

Senast granskad: 2016-02-29