Har du en funktionsnedsättning? Påverka din situation genom att delta i Rivkraft!

Deltagarna i Rivkraft får svara på frågor om tillgänglighet och delaktighet i vardagen. Alla som har en funktionsnedsättning och har fyllt 16 år kan delta.

Frågorna ställs i enkäter på webben. Enkäterna kommer mellan fyra och sex gånger om året. Man får e-post med information när de kommer.

Den första enkäten är en bakgrundsenkät med frågor om när du är född, vad du arbetar med eller om du studerar och vad du har för funktionsnedsättning med mera.

När du har besvarat bakgrundsenkäten är du paneldeltagare i Rivkraft!

Som tack får du en Minitriss (Tialott) varje gång du svarar på en enkät!

Så går det till att delta

Senast granskad: 2016-08-23