Resultat från Rivkraft

Resultat från genomförda enkäter i Rivkraft. De rör politikområdena transport, medier, it-politik och konsumentpolitik.

Resultatet från enkäterna i Rivkraft används som ett av flera bakgrundsfakta i Myndigheten för delaktighets årliga uppföljning av funktionshinderspolitiken "Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget".

Senast granskad: 2015-06-18