Strategiska myndigheternas rapporter 2016

Här är de strategiska myndigheternas slutredovisningar av arbetet med att förverkliga  funktionshinderspolitiken 2011–2016.

Senast granskad: 2016-06-07