Uppföljning i kommunerna

Se och jämför hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning åren 2014 till 2016.

Senast granskad: 2017-05-12