Uppföljning i kommunerna

Se och jämför hur kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter arbetar med tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Senast granskad: 2016-09-23