Välfärdsteknologi

Välkommen till våra webbsidor om välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Här samlar vi bästa möjliga kunskap inom området för att ge inspiration och hjälp att implementera välfärdsteknik.

Webbsidorna innehåller definitionen av välfärdsteknologi och välfärdsteknik och vilka som är de viktigaste aktörerna inom området. Här finns exempel på välfärdsteknik och vilka grundläggande förutsättningar man bör ta hänsyn till när man arbetar med välfärdsteknik.

Inspirerande exempel, tips om hur man implementerar välfärdsteknik, utbildningar, verktyg och rapporter hittar du under kunskapsstöd och verktyg medan en del av den forskning och aktuella avhandlingar som finns inom området finns under kunskapsutveckling.

Välfärdsteknologisnurran

Välfärdsteknologisnurran är ett verktyg som stödjer en enskild kommun att göra kalkyler för investeringar och effektiviseringar när man inför välfärdsteknik.

Fem filmer om välfärdsteknik

Filmerna handlar om välfärdsteknikens möjligheter med delaktighet, trygghet, självständighet, aktivitet och ett mobilt arbetssätt. Användare berättar om hur välfärdsteknik hjälper dem i vardagen.

Visningsmiljöer

Det finns ett antal olika visnings- och inspirationsmiljöer runt om i Sverige där personal, användare och anhöriga kan se, prova och få information om välfärdsteknik.

Innovationsbäddar

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har gjort satsningar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg genom att finansiera testbäddar där innovatörer och blivande användare kan mötas.

Implementering

Trollhättans stad har utvecklat en modell för pedagogiskt utvecklingsarbete. Nordens välfärdscenter har ett projekt som stödjer implementering av välfärdsteknolog i de fem nordiska ländernas offentliga sektorer.

Upphandling

En upphandling av välfärdsteknik är komplex och behöver förberedas noggrant. Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning om upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.