Myndigheter

De statliga myndigheterna ska verka för att personer med funktionsnedsättning ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Två statliga myndigheter som spelar en viktig roll vid genomförandet av funktionsnedsättningspolitiken och implementering av välfärdsteknik är Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet, men det är många fler som berörs. Du läsa mer om dessa under respektive rubrik.

Senast granskad: 2017-01-09