Digital tillsyn via kamera

Med hjälp av en digital kamera är det möjligt att utöva tillsyn utan att fysiskt vara på plats. Digital tillsyn kan exempelvis ersätta besök på nätterna, vilket i sin tur leder till att nattsömnen störs mindre.

Ett digitalt tillsynsbesök på natten sker genom att personalen loggar in på en webbkamera via en dator, surfplatta eller en smart telefon. Vid behov kan personalen ringa upp, till exempel om den som har tillsyn inte ligger i sin säng. Om ingen svarar i telefon åker personal hem till personen.

Den person som har tillsyn på natten slipper fysiska besök i bostaden och får på så sätt en lugnare nattsömn. Personalen har beredskap att vara på plats när det behövs men kan samtidigt minska sina resor.

På samma sätt kan fysiska besök på dagen ersättas med tillsyn via kamera. En fördel med tillsyn via kamera är att många personer upplever ökad självständighet.

Effektiviseringar

Digital tillsyn kan också leda till effektiviseringar för verksamheterna, dels genom minskade transporter i och med att antalet fysiska besök minskar, dels genom kortare insatstider då det går snabbare att utföra tillsyn digitalt.

Traditionella hemtjänstinsatser kan innebära att en förhållandevis stor andel av tiden består av transport till och från brukaren. Genom digital tillsyn kan personalen tillbringa en större del av sin arbetsdag i kontakt med brukarna, antingen fysiskt eller digitalt.

Läs mer:

I Datainspektionens tidning nummer 3, 2015 finns en artikel om utvärdering av nattkameror som installeras i sovrummet hos äldre; "Nattkamera hos äldre – tryggare eller mer kränkande?".

Välfärdsteknologisnurran är ett verktyg som ger en indikation på vilka investeringskostnader och effektiviseringar som kan förväntas vid implementering av två digitala tjänster inom hemtjänsten, ett och fem år efter implementeringen. Dessa tjänster är nattillsyn med hjälp av webbkamera och tillsyn under dagtid baserat på videokommunikation.

Senast granskad: 2016-12-21