Digitala trygghetslarm

Trygghetslarm är en tjänst som är till för personer som behöver kontakta personal för att få omsorg eller omedelbar hjälp i sitt hem.

Trygghetslarm skapar en ökad trygghet för både användare, anhöriga och personal. Den person som har ett trygghetslarm kan enkelt larma vid behov. Larmknappen bärs ofta runt halsen eller handleden.

När en person trycker på larmknappen går en signal till personal eller en larmcentral. Trygghetslarmen har en talfunktion så att den larmande kan prata med den som besvarar larmet. Larmoperatören kan sedan kalla ut personal från exempelvis hemtjänsten.

Trygghetslarmtjänsten kan fungera på olika sätt. Det är kommunen som väljer vilken tjänst de erbjuder. Det finns funktioner för att uppmärksamma om användaren har ramlat, vilken kroppstemperatur personen har eller var han eller hon befinner sig. Med digitala system blir trygghetslarmen och de olika extratjänsterna lättare att administrera.

Implementering av digitala trygghetslarm

Det pågår ett omfattande teknikskifte i landets kommuner med att byta ut samtliga analoga trygghetslarm till digitala och se till att hela larmkedjan använder digital teknik. Det är viktigt att alla länkar i kedjan för trygghetslarm är digitala, och att undvika hybridlösningar som blandar analog och digital teknik.

Förutom att ett digitalt system bidrar till större trygghet och fler funktioner, så ökar säkerheten att larmet går fram till larmcentralen eftersom övervakning av trygghetslarmets funktion kan göras på minutnivå.

Mobilt trygghetslarm

Ett mobilt trygghetslarm (positioneringslarm, GPS-larm) innebär att den enskilde kan larma hemtjänsten eller anhöriga även utanför bostaden. Med hjälp av GPS-koordinater kan man lokalisera var larmet kommer ifrån. Vissa larm är utrustade med en så kallad geo-fencing som larmar om den enskilde skulle röra sig utanför ett i förväg definierat geografiskt område

Läs mer:

SKL arbetar med att stödja och vägleda det nationella, regionala och lokala arbete vid implementering av digitala trygghetslarm. De har samlat information på en sida om detta.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har ett ramavtal för trygghetslarm och larmmottagning som kan användas för att beställa tekniskt avancerade produkter som är svåra att upphandla själv.

Socialstyrelsens webbplats Kunskapsguiden har en webbsida som handlar om trygghetslarm och systematiskt kvalitetsarbete. Sidan syftar till att ge en inblick i hur kommunen kan arbeta med trygghetslarm i sitt ledningssystem för att systematiskt kvalitetssäkra  insatsen och innehåller en utbildning.

Senast granskad: 2016-12-21