Mobiler och surfplattor

Att ha en mobil eller surfplatta kan innebära nya möjligheter till delaktighet och ökad självständighet. En mobil enhet är också ett bra stöd i vardagen för många.

Dagens mobiltelefoner och surfplattor har många användningsområden. De gör det möjligt att ta del av information, att kommunicera med släkt och vänner via videosamtal och bildkommunikation, att öka kontakter med andra via sociala medier eller fungerar som ren förströelse.

Med hjälp av en mobil enhet kan den enskilde använda digitala kalendrar, visualisera tid och använda påminnelsefunktioner för att skapa rutiner och struktur i vardagen.

Att utföra en aktivitet kan underlättas genom att skapa bilder eller texter som visar och förklarar. Genom att använda kamerafunktionen går det lätt att individanpassa stödet. Då kan man fotografera den miljö eller föremål som behöver förklaras.

Det är relativt enkelt att ladda ner appar på sin mobiltelefon eller surfplatta. En app är ett tillämpningsprogram för mobila enheter. Det finns appar med specifika tidshjälpmedel, appar som hjälper till att hålla ordning på ekonomin, appar med kollektivtrafiktider etcetera. Läs- och skrivappar kan vara ett bra stöd för elever i skolarbetet. En stor fördel med appar i mobiltelefon eller surfplatta är att det är enkelt att samla många funktioner i en enhet som användaren har tillgång till.

Senast granskad: 2017-01-12