Grundläggande förutsättningar

Närbild på en rullstol parkerad vid en brygga. I bakgrunden en person som paddlar kanot.

En fungerande digital infrastruktur och digital teknik som är universellt utformad är grundläggande förutsättningarna för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället.

Ett universellt utformat samhälle innebär att bygga in tillgänglighet och delaktighet i planeringen från början så att funktionshinder aldrig behöver uppstå. Samtidigt måste det också finnas stöd och lösningar som anpassas till den enskildes behov.

Välfärdsteknik är verktyg som bidrar till att skapa ett samhälle som är delaktigt för alla. För att kunna implementera och använda sig av digital teknik är det också viktigt att titta på parametrar som infrastruktur, organisation, ledningssystem, miljöanpassning samt juridiska och etiska perspektiv. Du läsa mer om dessa under respektive rubrik.

Mer information om implementering av välfärdsteknik finns under rubriken Kunskapsstöd och verktyg.

Senast granskad: 2016-12-21