Kontaktpersoner på MFD

Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag av regeringen att samordna arbetet att ta fram relevant stöd och sprida information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård.

Kontakta gärna oss för mer information.

E-postadresser skrivs enligt principen fornamn.efternamn@mfd.se

  • Raymond Dahlberg, utredare, 08-600 84 09
  • Elisabeth Lagerkrans, utredare, 08-600 84 23
  • Monica Rydén, utredare, 08-600 84 31
  • Annika Streiler, utredare, 08-600 84 68
  • Mille Salomaa Lindström, utredare, 08-600 84 41

Läs mer:

I regleringsbrevet för budgetåret 2017 kan du läsa mer om vårt regeringsuppdrag.

På MFD:s Facebookgrupp Forum Välfärdsteknologi lägger gruppens medlemmar ut information, nyheter och relevanta länkar om det som berör välfärdsteknologi. Gå med du med!

Senast granskad: 2016-12-21