Kunskapsstöd och verktyg

En man och en kvinna sitter tillsammans och tittar på en datorskärm.

Arbetet att implementera välfärdsteknik underlättas genom att använda utprövade metoder och luta sig mot stödprocesser. Här hittar du kunskapsstöd och verktyg som hjälper dig i arbetet, men även lärande exempel.

Du kan läsa mer om olika stöd och verktyg under respektive rubrik. Här finns bland annat råd och tips vid implementering och upphandling av välfärdsteknik, olika webbaserade verktyg, stöd till anhöriga, webbutbildningar samt relevanta rapporter och utredningar.

Senast granskad: 2016-12-21