Inspirationsfilmer

För att inspirera, förklara och engagera finns inspirationsfilmer som ger olika perspektiv på hur man kan använda sig av välfärdsteknologi. De går att hitta under olika rubriker men här är filmerna samlade på samma sida.

Filmerna kan användas i utbildningar eller andra aktiviteter. Länkarna till filmerna ligger under summeringen av vad respektive film innehåller.

Trollhättan stads inspirationsfilmer

På uppdrag av Myndigheten för delaktighet har Trollhättans stad gjort två filmer om välfärdsteknologi. Filmen Framtid med teknikstöd visar att användning av välfärdsteknologi innebär ett nytt sätt att tänka kring värderingar, synsätt och attityder hos vårdpersonal, användare och anhöriga. Filmen Vad är välfärdsteknik ger exempel på hur olika tekniklösningar kan användas för att lättare klara av vardagsaktiviteter.

Tillsammans skapar vi framtidens hälsa

eHälsomyndigheten har gjort en film som illustrerar hur myndigheten arbetar för att med hjälp av välfärdsteknik skapa ett bättre informationsutbyte inom hälsa, vård och omsorg. Filmen knyter an till regeringens initiativ inom e-hälsoområdet med att erbjuda effektiva och kvalitetssäkrade tjänster

Användare berättar om välfärdsteknik

Myndigheten för delaktighet har tagit fram fem filmer som handlar om att användare berättar om hur välfärdsteknik kan bidra till att skapa möjligheten till ökad aktivitet, delaktighet, självständighet, trygghet och ett mobilt arbetssätt.

Filmerna om användare som berättar om välfärdsteknik finns i alternativa format; utan text, med svensk text, med engelsk text, teckentolkad och syntolkad. Längst ner på den här sidan hittar du länkarna till de textade filmerna. Länkar till de övriga formaten finns på webbsidan Användare berättar om välfärdsteknik.

Aktivitet och välfärdsteknik

Filmen om aktivitet och välfärdsteknik visar hur tekniken gör det möjligt att vara delaktig och aktiv i samhällsdebatten. Teknik är inte åldersberoende. Även äldre personer kan blogga.

Delaktighet och välfärdsteknik

Filmen om delaktighet och välfärdsteknik visar att med hjälp av en läsplatta och internetuppkoppling kan användare enkelt betala räkningar, boka vårdbesök, spela spel och öka det sociala samspelet.

Mobilt arbetssätt och välfärdsteknik

Filmen om mobilt arbetssätt och välfärdsteknik handlar om ett vård- och omsorgsboende där man infört ett mobilt arbetssätt. Genom att digitalisera rutiner har personalen fått mer tid åt de boende.

Självständighet och välfärdsteknik

Filmen om självständighet och välfärdsteknik visar bland annat exempel på olika appar som hjälper till att strukturera dagen.

Trygghet och välfärdsteknik

Filmen om trygghet och välfärdsteknik handlar om en person med demenssjukdom som använder ett GPS-larm. Larmet gör det möjligt att vara mer aktiv och självständig. Ett digitalt larm ökar tryggheten även för anhöriga. 

Digital tillsyn via webbkamera

För att visa möjligheterna med digital tillsyn via webbkamera har MFD producerat en film med ett praktiskt exempel från Eskilstuna. Filmen finns också i kortversion. På webbsidan Digital tillsyn via kamera finns också syntolkade versioner.

Göteborgs stad: Trygghetskamera

Göteborgs stad har gjort en film om trygghetskameran som alternativ till, eller komplement till, traditionell tillsyn för de som sover oroligt, är lättväckta eller inte vill ha personligt besök.

Trygghets-GPS

Filmen Trygghets-GPS från Skellefteå kommun beskriver hur ett GPS-larm tillsammans med en mobiltelefon kan användas för att ringa, larma och hitta en person.

Nya sätt att ringa

Filmen Nya sätt att ringa visar personer som kommunicerar på distans genom att använda olika lösningar för alternativ telefoni. Filmen togs fram av före detta Hjälpmedelsinstitutet och landstingen i Örebro och Västerbottens län. I filmen finns också två separata avsnitt som har lyfts ut till egna filmer. Det är Kommunikation med videosamtal där en person som har afasi efter en stroke kommunicerar genom videosamtal och Lösningar för alternatvi telefoni där en konsulent ger tips om vad det finns för komplement till traditionell telefoni.

Alternativa sätt att få telefoni och internet

Post och Telestyrelsen (PTS) har gjort en film om att det finns olika sätt att få tillgång till telefoni och internet. I filmen visas alternativ som 450-nätet, satellit och fiber i byanät.

En krycka för själen

En krycka för själen är en film om hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar som togs fram på uppdrag av dåvarande Hjälpmedelsinstitutet.

Kognitiva hjälpmedel

Ett utbildningspaket om kognitiva hjälpmedel har tagits fram med information om kognitiva funktionsnedsättningar, om orsaker, våra sinnen och vart en person kan vända sig för att få hjälp. Utbildningen inkluderar tre filmer där olika personer berättar om de hjälpmedel de använder och hur de fungerar för dem. På webbsidan Lär om kognitiva hjälpmedel finns hela utbildningapaketet.

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd (StoCKK)

StoCKK har gjort en film där de presenterar sin verksamhet, ger råd och visar lite av de hjälpmel som man kan titta på som besökare i deras visningsmiljö i Stockholm.

Teknikstöd i skolan

Inom ramen för ett regeringsuppdrag tog dåvarande Hjälpmedelsinstitutet fram information om kognitiva hjälpmedel och teknikstöd i skolan. I materialet finns flera filmer, exempelvis om hur en arbetsterapeut arbetar och om elever som berättar om sina hjälpmedel. Inom uppdraget skapades också en webbsida om teknikstöd i skolan där mer information finns.

Regional konferens om välfärdsteknologi

Myndigheten för delaktighet anordnade i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Bredbandsforum en serie regionala konferenser om välfärdsteknik inom socialtjänst och hemsjukvård under 2015 och 2016. Den sista konferensen filmades. Det finns en film för varje pass i konferensen. 

Del 1, Karl Fors, VästKom, hälsar välkommen.

Del 2, Anna-Greta Brodin, Myndigheten för delaktighet, om regeringsuppdraget Digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

Del 3, Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och landsting, om digitalisering för bättre hälsa vård och omsorg.

Del 4, Åsa Möller, Bredbandsforum, om snabbt och säkert bredband.

Del 5, Sara Lundgren, Socialstyrelsen, om Socialstyrelsens roll inom välfärdsteknologi.

Del 6, VästKom (Ann-Charlotte Klarén och Siv Torstensson) om handlingsplan enligt konceptet Trygghet, servis och delaktighet.

Senast granskad: 2017-03-09