Kognitivt stöd

Kognition handlar om förmågan att uppfatta, ta in och bearbeta information. Det kan till exempel vara förmågan att komma ihåg, hålla uppmärksamhet, byta fokus, ta beslut och att lösa problem.

Kognitivt stöd kan vara allt från enkla bildsymboler, miljöanpassningar till mer komplicerade digitala hjälpmedel. Idag används ofta mobiltelefoner, surfplattor, datorer och appar som ger kognitivt stöd.

Det kan också vara tekniska lösningar, en digital tjänst där ett helt system installeras i bostaden med olika funktioner att påminna, varna och vägleda. En mobiltelefon som med en knapptryckning kopplar direkt till en samtalscentral med personlig service är exempel där en digital tjänst är ett kognitivt hjälpmedel.

Läs mer:

Frågeformulär som hjälp för etisk bedömning vid användning av välfärdsteknologi för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder.

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning som tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset. DART arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn, ungdomar och vuxna.

Vårdguiden har en sida med en lista med beskrivningar av vanliga hjälpmedel för kommunikation och kognitivt stöd, indelade i några huvudgrupper; tal och kommunikation, vila och koncentration, minne, tid och planering, läsa och skriva, datortillbehör och program samt larm och styrning

Föreningen Kognitivt Stöd (FKS) är en ideell förening inom området kognitivt stöd. FKS vill samla och sprida kunskap om kognitivt stöd, främja utvecklingen av och tillgången till kognitivt stöd och ge stöd och utvecklingsmöjligheter till yrkesverksamma inom området kognitivt stöd.

På StoCKK – Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd kan du få information, utbildning och konsultation inom kommunikativt- och kognitivt stöd. De har också en webbplats med exempel på appar för kognitivt stöd.

Senast granskad: 2016-12-21