Lärande exempel

Närbild på ett par händer som håller i en mobiltelefon med en kamerabild av två damer.

På denna sida har vi samlat lärande exempel som kan vara till inspiration och hjälp i arbetet att implementera och använda välfärdsteknik.

Här finns fallstudier från Hälsans nya verktyg, exempel på hur olika kommuner har arbetat med välfärdsteknik och länkar till olika visningsmiljöer. Här finns också intervjufilmer med personer som använder välfärdsteknik för att öka möjligheten att vara delaktiga, aktiva, trygga och självständiga liksom exempel på hur välrfärdsteknik kan användas i skolan och som kognitivt stöd.

Senast granskad: 2016-12-21