Användare berättar om välfärdsteknik

I en serie filmer beskriver användare hur välfärdsteknik hjälper dem i vardagen.

Filmerna visar hur välfärdsteknik kan bidra till delaktighet, trygghet, självständighet, aktivitet och ett mobilt arbetssätt. Välfärdsteknik bidrar till att skapa ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för individen.

Senast granskad: 2017-03-17