Stöd till anhöriga

Anhöriga till personer med funktionsnedsättning har ofta en stor och viktig roll. Välfärdsteknik kan bidra till att även anhöriga känner sig trygga.

Anhörigvårdare är en person som vårdar eller stödjer en närstående person som är långvarigt sjuk, är äldre eller har funktionsnedsättning. Anhöriga spelar en allt större roll för att personer med funktionsnedsättning ska kunna ha goda levnadsvillkor.

Välfärdsteknik kan bidra till självständighet och delaktighet men också till trygghet för anhöriga. Det gäller exempelvis digitalt trygghetslarm, dörrlarm, positioneringslarm och medicinpåminnare.

Olika i olika kommuner

Hur mycket stöd som finns för anhöriga och vilka regler som styr är olika i kommunerna. I de flesta kommuner finns minst en person som arbetar med anhörigstöd. De kallas vanligen anhörigkonsulent, anhörigombud och anhörigsamordnare. De arbetar med att utveckla, informera om och erbjuda olika former av direkt stöd till anhöriga.

Läs mer:

Allt fler ger stöd till en närstående vid sidan av sitt vanliga jobb. Erfarenheter av välfärdsteknologi från tre projekt som fått stöd av Teknik för äldre.

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har en webbplats med vägledning för de som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs med verksamhetsidén att skapa och utveckla möten mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer hos bland annat anhörigvårdare, brukare och deras organisationer.

Senast granskad: 2016-12-21