Utbildningar

På denna sida har vi samlat länkar till filmer, utbildningar och information som på olika sätt kan öka kunskaperna om välfärdsteknik.

Denna information vänder sig främst till yrkesverksamma som i sitt arbete möter människor med funktionsnedsättning. Den kan också vara till hjälp för beslutsfattare, planerare, intresserade anhöriga med flera.

Kunskapsguiden.se är en webbplats som drivs av Socialstyrelsen. Där finns flera utbildningar inom området välfärdsteknologi och välfärdsteknik. Kompletterat med andra utbildnignar inom området finns ett urval av dessa med under egna rubriker.

Senast granskad: 2016-12-21