Verktyg

På denna sida har vi samlat aktuella verktyg som kan fungera som ett stöd vid implementering av välfärdsteknik.

Exempel på verktyg som har tagits fram av Myndigheten för delaktighet, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan du läsa mer om under respektive rubrik.

Med hjälp av dessa verktyg kan kommuner räkna på investeringar och effektiviseringar vid  implementering av välfärdsteknologi, jämföra utvecklingen av e-hälsa och välfärdsteknik och utvärdera digital service och verksamhetsutveckling.

Senast granskad: 2016-12-21