eBlomlådan

eBlomlådan är ett verktyg för att utvärdera digital service och verksamhetsutveckling i kommuner.

Med hjälp av eBlomlådan kan kommunen identifiera sina förbättringsområden och skapa ett underlag för lokala prioriteringar. Verktyget är framtaget av SKL i samarbete med kommunrepresentanter med erfarenhet av verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Senast granskad: 2016-12-22