KLASSA

Ett sätt att kvalitetssäkra arbetet vid införande av välfärdsteknik är informationsklassning.

En informationsklassning innebär att verksamheten klassar informationen i den teknik som ska börja användas utifrån den konsekvens som kan uppstå vid till exempel internetbortfall och förvanskning av information. Utifrån klassningen upprättas en handlingsplan med krav på den nya teknikens förvaltare och på hantering av information i systemet.

Ett exempel på informationsklassningsverktyg är KLASSA. Verktyget har tagits fram av SKL och kan endast användas av kommuner och landsting.

Senast granskad: 2016-12-29