Kognitionssimulatorn

OBS! Kognitionssimulatorn fungerar tyvärr inte med de flesta moderna operativsystem. För närvarande arbetar Myndigheten för delaktighet på att hitta en lösning.

Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en klassrumssituation kan upplevas av en elev med kognitiv funktionsnedsättning som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi. Den visar, med relativt enkla datorsimuleringar, en klass som har lektion i svenska med diktamen och en övning i läsförståelse. Du kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”. 

Starta utan filter

Gå först igenom hela lektionen utan att ha något filter intryckt (Referensscenariot). Då upplever du situationen i klassrummet på samma sätt som en elev utan kognitiva problem.

Därefter väljer du filter i menyn till vänster i Kognitionssimulatorn, t.ex. ADHD.

Mer detaljer om tekniska krav finns sidan med teknisk information.

 

Senast granskad: 2017-01-23