Kognitionssimulatorn

OBS! Kognitionssimulatorn fungerar tyvärr inte med de flesta moderna operativsystem. Myndigheten för delaktighet arbetar på att hitta en lösning.

Kognitionssimulatorn låter dig testa hur en situation i ett klassrum kan upplevas av en elev med kognitiv funktionsnedsättning som ADHD, Aspergers syndrom eller Dyslexi.

Med relativt enkla simuleringar gjorda i en dator visas en klass som har lektion i svenska med diktamen och en övning i läsförståelse. Du kan påverka upplevelsen av det som händer i klassrummet genom att aktivera olika ”filter”.

Starta utan filter

Gå först igenom hela lektionen utan att ha något filter intryckt (Referensscenariot). Då upplever du situationen i klassrummet på samma sätt som en elev utan kognitiva problem.

Därefter väljer du filter i menyn, t.ex. ADHD.

Mer detaljer om tekniska krav finns sidan Teknisk information.

Senast granskad: 2017-01-23