Socialstyrelsens webbverktyg E-hälsa i kommunerna

Webbverktyget E-hälsa i kommunerna ger dig möjlighet att jämföra utvecklingen av e-hälsa och digital välfärdsteknik i Sveriges kommuner.

Det är framförallt avsett för beslutsfattare och tjänstemän inom socialtjänsten. Innehållet kan också vara av intresse för statliga myndigheter, media på lokal, regional och nationell nivå och andra organisationer och personer som är intresserade av ämnet.

I jämförelseverktyget går det att göra webbaserade jämförelser av kommuners och stadsdelars resultat av uppföljningen av e-hälsa inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Senast granskad: 2016-12-22