Forskning och avhandlingar

Det har varit stort fokus på välfärdsteknologi de senaste åren och forskningen på området har ökat. Välfärdsteknologi är ett brett, tvärsektoriellt område. Det pågår forskning inom flera forskningsfält.

Terminologin som används inom välfärdsteknologi varierar i olika länder och inom olika forskningsfält. I engelskan används bland annat begreppen ”Assistive Technology”, ”Everyday technology” och det rakt översatta begreppet ”Welfare technology”. 

I menyn presenteras ett axplock av de avhandlingar som är aktuella inom området välfärdsteknologi. De flesta av sammanfattningarna har kortats och översatts från originalspråket engelska.

Senast granskad: 2016-12-21