Vad är välfärdsteknologi

En ung man och en äldre man tittar på en mobiltelefon tillsammans

Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik, digital teknik som kan användas för att öka delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för personer med funktionsnedsättning.

Att ha kunskap om välfärdsteknik innebär att ha förståelse för hela processen – allt ifrån syftet med att använda välfärdsteknik till att implementera teknik i sin verksamhet.

Arbetet med välfärdsteknik ska alltid utgå från användarnas behov. Det är viktigt att den teknik som utvecklas är tillgänglig för alla, utgår från tanken om universell utformning och att tillgången till teknik är lika oavsett var i landet en person bor.

Verktyg för delaktighet

Välfärdsteknik kan ses som ett verktyg för att öka delaktighet och jämlikhet samt för att säkerställa och förverkliga mänskliga rättigheter. Tekniken kan vara ett verktyg som bidrar till detta på flera olika områden, exempelvis inom vård- och omsorg, skola, arbetsmarknad med mera.  

I de allra flesta fall är det oproblematiskt att välja en digital lösning och lösningen ska prövas precis på samma sätt som andra insatser. Att implementera välfärdsteknik kan dock ibland upplevas vara utmanande. Det kan handla om organisationsförändringar och att det behöver finnas en infrastruktur som stödjer tekniken.

Välfärdsteknik är ett begrepp som ligger nära andra områden, exempelvis e-hälsa, hjälpmedel, digitalisering och universell utformning

Läs mer:

Socialstyrelsen har en definition av begreppen välfärdsteknologi och välfärdsteknik i sin termbank, se vidare på sidan om Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen har en webbsida om välfärdsteknologi och välfärdsteknik som riktar sig främst till dig som jobbar med välfärdsteknik och e-hälsa inom socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, men även beslutsfattare inom kommunen, it-personal inom omsorgen eller leverantör av välfärdsteknik.

Senast granskad: 2016-12-19